Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật Trips.com.vn

Ngày hiệu lực:       [01/10], 2022

 

 

Mục đích và phạm vi thu thập

 

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Trips.com.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Trips.com.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Trips.com.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Trips.com.vn nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

 

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Trips.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

Phạm vi sử dụng thông tin

 

Trips.com.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 

Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

 

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Trips.com.vn;

 

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

 

Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

 

Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Trips.com.vn.

 

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Trips.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

 

Thời gian lưu trữ thông tin

 

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Trips.com.vn.

 

 

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân: Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng/ thành

viên thuộc một trong những trường hợp sau:

 

Công ty cổ phần du lịch Ping Việt Nam

 

Các đối tác có ký hợp động thực hiện một phần dịch vụ do Công ty cổ phần du lịch Ping Việt Nam cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể một phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

 

Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin người dùng để phục vụ quá trình điều tra.

 

Người mua và người bán xảy ra tranh chấp và yêu cầu Công ty là đơn vị

 

hòa giải.

 

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 

Công ty Công ty cổ phần du lịch Ping Việt Nam

 

Trụ sở chính: Số 81B, Đường Vũ Ngọc Phan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: cs@Trips.com.vn

 

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Trips.com.vn thực hiện việc này.

 

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Trips.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Trips.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 

Email: cs@Trips.com.vn

 

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên Trips.com.vn được Trips.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Trips.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 

 

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

 

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Trips.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

 

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Trips.com.vn.

 

Ban quản lý Trips.com.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu

trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Trips.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

 

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Website Sàn giao dịch thương mại điện tử Trips.com.vn đến địa chỉ Công ty hoặc qua email: cs@Trips.com.vn.

 

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

 

Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày

 

Trips.com.vn cam kết bảo vệ sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này (sau đây gọi là "Chính sách" này) mô tả cách chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân. Xin lưu ý rằng:

 

"Trips.com.vn" hoặc "chúng tôi" được đề cập trong Chính sách này sẽ tuân theo Điều 1.2 của Điều khoản và Điều kiện.

 

Nếu bất kỳ điều khoản nào dưới đây liên quan đến "cam đoan có hiệu lực pháp lý", bạn đồng ý sử dụng "phương thức truyền tin điện tử" làm phương thức thực hiện cam đoan đó.

 

Khi cung cấp cho chúng tôi thông tin của bất kỳ bên thứ ba nào (chẳng hạn như khách du lịch, người liên hệ hoặc người nhận), bạn cam đoan và đảm bảo rằng bên thứ ba đã ủy quyền cho bạn được cung cấp thông tin cá nhân của họ cho chúng tôi và bạn sẽ đảm bảo rằng bên thứ ba đã xác nhận các nội dung dưới đây và đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của họ theo Chính sách này.

 

Xin vui lòng đọc kỹ Chính sách này. Nếu bạn không chấp nhận Chính sách này, vui lòng không đăng ký làm thành viên Trips.com.vn hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi. Nếu bạn dưới tuổi thành niên theo luật pháp tại đất nước bạn, vui lòng đảm bảo rằng người giám hộ của bạn đã đọc Chính sách này và việc bạn đăng ký làm thành viên của Trips.com.vn hoặc gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi đã được người giám hộ đồng ý.

 

Nếu có bất kỳ thắc mắc, nhận xét hoặc muốn thực hiện các quyền của mình đối với Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại cs@Trips.com.vn

 

Phạm vi của Chính sách

 

Chính sách này áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân của thành viên Trips.com.vn, khách hàng tiềm năng (như khách hàng yêu cầu thông tin về sản phẩm, người tham gia các hoạt động marketing, v.v.) hoặc đối tác (chẳng hạn như người tham gia chương trình liên kết, blogger, photographer, YouTuber, người sáng tạo nội dung, v.v.) và những người được chúng tôi thu thập thông qua trang web Trips.com.vn (Trips.com.vn) và ứng dụng dành cho thiết bị di động Trips.com.vn (ứng dụng) (thông tin cá nhân có nghĩa là dữ liệu liên quan đến bất kỳ thể nhân được xác định hoặc nhận dạng nào).

 

Xin lưu ý rằng nếu bạn liên kết đến bất kỳ miền hoặc ứng dụng nào khác không phải là một phần của trang web hoặc ứng dụng Trips.com.vn, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục duy trì bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Bạn nên đọc chính sách bảo mật của miền hoặc ứng dụng đó trước khi liên kết với chúng.

 

 

Cơ Sở Pháp Lý cho việc Thu thập, Xử lý và Sử dụng Thông Tin Cá Nhân

 

Trong phạm vi cần thiết, Trips.com.vn sẽ thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân theo cơ sở pháp lý sau:

 

Có mối quan hệ hợp đồng hoặc bán hợp đồng với các bên và đã thực hiện các biện pháp bảo đảm thích hợp.

 

Có được sự đồng ý của các bên.

 

Quy định rõ ràng theo luật pháp.

 

Thông tin cá nhân do các bên tự tiết lộ hoặc tiết lộ theo quy định pháp luật.

 

 

Dựa trên lợi ích hợp pháp.

 

Cách thức thu thập thông tin cá nhân/Những thông tin cá nhân được thu thập

 

3.1            Thông tin cá nhân do bạn cung cấp

 

Chúng tôi sẽ lấy thông tin cá nhân mà bạn đã nhập trên trang web hoặc ứng dụng Trips.com.vn hoặc cung cấp thông qua điện thoại, thư, email, phần mềm liên lạc hoặc các phương tiện khác, bao gồm:

 

Tư cách thành viên

 

Dữ liệu tư cách thành viên là thông tin cá nhân của bạn và khá ch du lịch bao gồm số nhận dạng cá nhân, đặc điểm, số tài khoả n và mật khẩu. Bạn có thể chọn cập nhật dữ liệu thành viên hay không. Nếu bạn không chọn cập nhật dữ liệu cơ bản và dữ liệu khách du lịch thường sử dụng, chúng tôi sẽ không thể tự độ ng chèn dữ liệu đơn hàng và dữ liệu khách du lịch của bạn vào h ệ thống khi bạn đặt hàng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật mật khẩu thường xuyên để giữ an toàn cho tài khoản c ủa mình.

 

Đặt hàng

 

-  Dữ liệu khách hàng/người nhận/khách du lịch/liên hệ

 

Khi bạn đặt hàng, tùy thuộc vào loại sản phẩm bạn mua, bạn có thể cần phải cung cấp thông tin cá nhân của những người khác, bao gồm cả số nhận dạng cá nhân và đặc điểm, v.v. (ví dụ: bạn có thể cần phải cung cấp tên hộ chiếu và số hộ chiếu của mình trong cả tiếng Trung và tiếng Anh khi mua các sản phẩm tour du lịch nước ngoài, hoặc tên và địa chỉ của người nhận khi bạn mua vé thực được gửi qua bưu điện trước). Bạn cũng có thể chọn cập nhật dữ liệu vào dữ liệu tư cách thành viên hay không.

 

-  Dữ liệu thanh toán và tài chính

 

Thông tin thẻ tín dụng (số thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật) và các thông tin về phương thức thanh toán khác.

 

Dữ liệu về bằng chứng hoàn tiền

 

Tùy thuộc vào lý do hủy/hoàn tiền của bạn, có thể sẽ bao gồm hồ sơ y tế và sức khỏe.

 

Đối tác kinh doanh (chẳng hạn như dữ liệu của những người tham gia chương trình liên kết, bloger, photographer, YouTuber, người sáng tạo nội dung, v.v.)

 

Nếu bạn muốn trở thành đối tác kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi cần lấy thông tin cá nhân của bạn, bao gồm:

 

Dữ liệu cơ bản và thông tin liên hệ như số nhận dạng cá nhân, đặc điểm và tình hình công việc

 

Dữ liệu về bằng chứng để đánh giá chất lượng

 

Dữ liệu tài khoản tài chính để thanh toán

 

Lập kế hoạch cho tour tham quan

 

Khi bạn yêu cầu chúng tôi hỗ trợ lập tour tham quan, chúng tôi cần lấy dữ liệu cơ bản và thông tin liên hệ như số nhận dạng cá nhân.

 

Người tham gia các hoạt động

 

Khi bạn tham gia vào các hoạt động khác nhau do chúng tôi tổ chức (chẳng hạn như trả lời bảng câu hỏi, tham gia cuộc thi, bài kiểm tra tâm lý, rút thăm may mắn và các hoạt động marketing hoặc khảo sát khác), chúng tôi cần lấy thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như số nhận dạng cá nhân và đặc điểm, tùy thuộc vào nội dung của các hoạt động.

 

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

 

Khi bạn có yêu cầu, phản hồi hoặc khiếu nại với chúng tôi thông qua các phương thức liên hệ khác nhau, chúng tôi cần lấy dữ liệu cơ bản và dữ liệu liên hệ của bạn như số nhận dạng cá nhân và đặc điểm. Khi giao tiếp qua điện thoại, chúng tôi có thể ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện. 

3.2            Thông tin thu được từ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba

 

Khi đăng ký làm thành viên của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (ví dụ: Facebook, LINE, Google), chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu của bạn (chẳng hạn như tên, ảnh, địa chỉ email và bất kỳ thông tin nào bạn chọn cung cấp) và UID theo cài đặt của bạn tại nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.

 

Chúng tôi cũng sẽ thu thập dữ liệu liên quan từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba về các tương tác của bạn với Trips.com.vn trên các trang web hoặc ứng dụng (chẳng hạn như lượt thích hoặc

 

nhận xét của bạn trên trang Facebook của Trips.com.vn).

 

3.3            Thu thập thông tin tự động thông qua các hành vi trực tuyến

 

Khi bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng Trips.com.vn, chúng tôi sẽ sử dụng cookie hoặc công nghệ tương tự để thu thập thông tin cá nhân của bạn và ghi âm lại các hành vi trực tuyến của bạn, chẳng hạn như:

 

Địa chỉ IP.

 

Thời gian bạn ở lại, xem hoặc nhấp vào trang web hoặc trang ứng dụng Trips.com.vn.

 

Dữ liệu lưu lượng truy cập

 

Trang web bạn đã truy cập trước khi liên kết với trang web Trips.com.vn.

 

Xem Chính sách Cookie để biết thêm thông tin.

 

3.4            Thông tin do các đối tác kinh doanh cung cấp

 

Nếu bạn tham gia vào các hoạt động marketing do chúng tôi và đối tác kinh doanh bên thứ ba của chúng tôi cùng tổ chức, chúng tôi có thể có được thông tin cá nhân của bạn (chẳng hạn như thông tin của người chiến thắng giải thưởng) từ các đối tác kinh doanh trong phạm vi cần thiết.

 

3.5            Thông tin thu thập từ công ty con hoặc chi nhánh

 

Chúng tôi cũng có thể lấy thông tin cá nhân của bạn từ công ty con hoặc chi nhánh của chúng tôi, tại địa điểm của bạn, và bổ sung dữ liệu vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trong phạm vi cần thiết.

Lý do thu thập thông tin cá nhân/Cách thức sử dụng thông tin cá nhân

 

 

4.1            Quản lý thành viên

 

Khi đăng ký trở thành thành viên của Trips.com.vn, chúng tôi sẽ tạo hồ sơ thành viên cho bạn để có thể quản lý tất cả dữ liệu thành viên. Bạn có thể thực hiện như sau trong phần “Cài đặt tài khoản”:

 

Cập nhật dữ liệu cơ bản và dữ liệu khách du lịch thường sử dụng để giúp bạn tự động chèn thông tin cần thiết khi đặt hàng.

 

Cập nhật mật khẩu để duy trì tính bảo mật cho tài khoản của bạn.

 

4.2   Quản lý đơn hàng (Đặt hàng/chấm dứt)

 

Sau khi bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng/người nhận/khách du lịch/người liên hệ tùy thuộc vào sản phẩm bạn mua để xử lý và hoàn thành đơn hàng của bạn, chẳng hạn như:

 

đặt tour tham quan.

 

gửi các sản phẩm bạn mua (chẳng hạn như vé, thẻ SIM, thiết bị WIFI, v.v.).

 

xử lý quá trình thanh toán của bạn.

 

cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm bạn đã đặt (chẳng hạn như thư xác nhận hoặc thông báo trước) hoặc liên hệ với bạn hoặc người liên hệ về các sản phẩm bạn đã đặt.

 

Nếu bạn muốn hủy đơn đặt hàng hoặc xin hoàn lại tiền, chúng tôi cũng có thể cần thêm thông tin cá nhân để xử lý việc hoàn tiền và đánh giá chất lượng.

 

4.3            Quản lý đối tác kinh doanh

 

Để thiết lập/hoàn thành các mối quan hệ hợp đồng của chúng tôi với các đối tác kinh doanh (chẳng hạn như những người tham gia chương trình liên kết, blogger, photographer, YouTuber, người sáng tạo nội dung):

 

Chúng tôi sẽ xem xét dữ liệu bằng chứng do bạn cung cấp và sau khi thiết lập mối quan hệ hợp đồng, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để biết các thông tin liên hệ kinh doanh và thanh toán cần thiết. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu thông tin về sản phẩm phù hợp cho bạn.

 

 

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để đặt mua sản phẩm cho bạn (như tour tham quan, vé, v.v.) và / hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho nhà cung cấp tùy theo nội dung của sản phẩm.

 

4.4            Lập kế hoạch và quản lý tour tham quan

 

Khi bạn yêu cầu chúng tôi trợ giúp lập kế hoạch cho tour tham quan, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu bạn cung cấp để thiết kế gói tour phù hợp cho bạn và sẽ liên hệ với bạn. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu sản phẩm của chúng tôi cho bạn theo từng thời điểm.

 

4.5            Quản lý hoạt động

 

Khi bạn tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của chúng tôi (chẳng hạn như trả lời bảng câu hỏi, tham gia các cuộc thi, bài kiểm tra tâm lý, rút thăm may mắn, v.v.), chúng tôi có thể liên hệ với bạn để thông báo nội dung của các hoạt động hoặc tiết lộ dữ liệu trong phạm vi cần thiết (chẳng hạn như các tài khoản của người đoạt giải).

 

Khi bạn đoạt giải, nếu cần, chúng tôi sẽ gửi giải thưởng cho bạn qua địa chỉ email hoặc địa chỉ thực của bạn.

 

Nếu số tiền thưởng của bạn đạt đến ngưỡng theo luật định, chúng tôi cũng cần lấy thông tin cá nhân cần thiết từ bạn để khai báo theo quy định của pháp luật.

 

Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu sản phẩm của chúng tôi cho bạn theo từng thời điểm.

 

4.6            Dịch vụ chăm sóc khách hàng

 

Khi bạn có yêu cầu, phản hồi hoặc khiếu nại, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin liên hệ của bạn để cập nhật trạng thái cho bạn hoặc cung cấp dữ liệu của bạn cho nhà cung cấp hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi (chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc nhà cung cấp dịch vụ logistics) theo yêu cầu cần thiết để hỗ trợ xử lý vấn đề. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc có khả năng xảy ra, chúng tôi cũng sẽ sử dụng hồ sơ liên lạc giữa các bên (như email hoặc ghi âm điện thoại) để làm bằng chứng.

 

 

4.7            Marketing

Nếu bạn là thành viên của Trips.com.vn hoặc đối tác kinh doanh, hoặc đã đặt mua bất kỳ sản phẩm nào từ chúng tôi, hay tham gia các hoạt động của chúng tôi, hay có thắc mắc về bất kỳ thông tin sản phẩm nào (với tư cách là khách hàng tiềm năng), chúng tôi sẽ sử dụng thông tin liên hệ của bạn để giới thiệu các lộ trình mới nhất, các thông tin giảm giá, bản tin hoặc thông tin sản phẩm khác mà bạn có thể quan tâm hoặc gửi quảng cáo cho bạn trên các nền tảng của bên thứ ba (chẳng hạn như Facebook).

 

4.8            Khảo sát, thống kê và phân tích

 

Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ khảo sát ý kiến của bạn về sản phẩm.

Chúng tôi sẽ phân tích hành vi người dùng trên trang web và ứng dụng Trips.com.vn để tối ưu hóa hiệu suất và dịch vụ cũng như cải thiện kế hoạch sản phẩm của chúng tôi.

 

Chúng tôi sẽ phân tích dữ liệu thông qua các hoạt động trực tuyến của bạn (chẳng hạn như các sản phẩm bạn tìm kiếm và xem hoặc nhấp chuột vào, v.v.) hoặc các hoạt động khác nhau mà bạn tham gia vào (chẳng hạn như bảng câu hỏi và các cuộc thi, câu đố hoặc rút thăm may mắn mà bạn đã tham gia, vv) để đánh giá các sản phẩm bạn có thể quan tâm.

 

Trips.com.vn sẽ thống kê và phân tích dữ liệu thu thập được để đánh giá mức độ sẵn lòng mua sản phẩm và mặt hàng mà khách hàng yêu thích, xây dựng chiến lược marketing, nâng cao chất lượng dịch vụ, dự đoán xu hướng sản phẩm bán chạy trong tương lai hoặc giới thiệu sản phẩm phù hợp với khách hàng.

 

4.9            Thực hiện các quyền/ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo luật định

 

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào của người tiêu dùng, liên quan đến việc không thực hiện hợp đồng, vi phạm hoặc hành vi phạm tội, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đưa ra khiếu nại hoặc biện hộ, chẳng hạn như cung cấp dữ liệu cho cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan tư pháp.

 

Nếu được yêu cầu theo pháp luật, Trips.com.vn cũng sẽ cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan tư pháp để thực hiện các nghĩa vụ theo luật định của mình.

 

4.10         Trong trường hợp xảy ra bất kỳ điều nào sau đây, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác:

 

Có được sự đồng ý của các bên;

 

Theo yêu cầu rõ ràng của pháp luật;

 

Trong trường hợp cần thiết để bảo vệ lợi ích công cộng, chẳng hạn như khi chúng tôi cho rằng hành động của bạn có thể là bất hợp pháp, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho cơ quan tư pháp.

 

Trường hợp sử dụng thông tin để ngăn chặn thiệt hại về tính mạng, thân thể, quyền tự do hoặc tài sản của các bên.

 

Ngăn chặn thiệt hại nghiêm trọng đối với quyền và lợi ích của người khác.

 

Trường hợp có lợi cho quyền và lợi ích của các bên.

 

Người có được thông tin cá nhân / Tại sao thông tin cá nhân được thu thập

 

Trong các trường hợp sau và ở mức độ cần thiết, thông tin cá nhân có thể được thu thập bởi các bên thứ ba:

 

Trường hợp chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ đám mây để lưu trữ thông tin cá nhân trong không gian lưu trữ đám mây.

 

Để hoàn tất giao dịch, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (để xử lý thanh toán) hoặc nhà cung cấp dịch vụ hậu cần (để gửi hoặc nhận sản phẩm, chẳng hạn như thu thập hộ chiếu để sắp xếp tour tham quan) mà chúng tôi hợp tác có thể lấy thông tin cá nhân của bạn.

 

 

Trường hợp chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân cần thiết cho đơn đặt hàng cho nhà cung cấp theo yêu cầu đặt hàng cụ thể của bạn. Xin lưu ý rằng nếu cần thiết nhà cung cấp nhận được dữ liệu có thể liên hệ với bạn hoặc người liên hệ của bạn để thu thập thêm thông tin cá nhân cần thiết cho sản phẩm hoặc để trao đổi với bạn về sản phẩm; nhà cung cấp cũng có thể cung cấp dữ liệu đơn đặt hàng cho người khác để hoàn tất việc mua hàng của bạn. Vui lòng đọc chính sách bảo mật của nhà cung cấp.

 

Trường hợp chúng tôi cung cấp dữ liệu đơn hàng cho công ty con hoặc chi nhánh của Trips.com.vn tại địa phương của bạn.

 

Nếu bạn tham gia vào các hoạt động marketing do chúng tôi và đối tác kinh doanh bên thứ ba của chúng tôi cùng tổ chức, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn (chẳng hạn như thông tin của người chiến thắng giải thưởng) cho đối tác kinh doanh trong phạm vi cần thiết. 

 

Lưu trữ thông tin cá nhân và truyền thông tin qua biên giới

 

Trips.com.vn sử dụng không gian đám mây của một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây đáng tin cậy để lưu trữ thông tin cá nhân của bạn và chúng tôi có thể chuyển dữ liệu của bạn đến người nhận dữ liệu ở các quốc gia và khu vực khác (chẳng hạn như nơi có các nhà cung cấp tour du lịch địa phương hoặc vé tham quan) theo yêu cầu đặt hàng của bạn.

 

Luật bảo vệ thông tin cá nhân tại quốc gia của người nhận dữ liệu có thể khác với luật tại quốc gia của bạn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo mật một cách hiệu quả.

 

Sử dụng thông tin cá nhân / Thời gian lưu giữ

 

Trips.com.vn sẽ tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi mục đích thu thập nói trên vẫn tồn tại. Khi mục đích của việc thu thập chấm dứt, chúng tôi sẽ chấm dứt việc lưu giữ dữ liệu nhận dạng bạn, trừ khi pháp luật có yêu cầu khác.

 

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân

 

Trips.com.vn cam kết bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi thực hiện các biện pháp quản lý và kỹ thuật thích hợp để đảm bảo tính hợp pháp của việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân, đồng thời ngăn chặn thông tin cá nhân bị giả mạo, hư hỏng, mất mát, rò rỉ hoặc bị xâm phạm theo bất kỳ cách nào khác.

 

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý với các nhà cung cấp của mình để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn nhằm duy trì tính bảo mật, toàn vẹn và tính sẵn có của thông tin cá nhân.

 

Chúng tôi cũng sẽ cẩn thận lựa chọn các đối tác kinh doanh để hướng dẫn công tác thu thập, xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân và giám sát việc bảo mật thông tin cá nhân thông qua phương thức hợp đồng và các phương thức hợp lý khác.

 

Tuy nhiên, bạn cần hiểu rằng không có biện pháp duy trì bảo mật nào qua internet là an toàn 100% , do vậy chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin cá nhân của bạn.

 

Quyền bạn có thể thực hiện thông qua chúng tôi

 

Bạn có thể thực hiện các quyền sau đối với thông tin cá nhân của mình thông qua Trips.com.vn:

 

9.1            Quyền truy cập vào thông tin cá nhân của mình, bao gồm quyền đặt câu hỏi hoặc yêu cầu xem xét hoặc sao chép thông tin cá nhân của bạn. Trừ khi xảy ra bất kỳ điều nào sau đây, chúng tôi sẽ không từ chối việc thực hiện các quyền của bạn:

 

Xâm phạm an ninh quốc gia, bí mật ngoại giao và quân sự, lợi ích kinh tế tổng thể hoặc các lợi ích quốc gia quan trọng khác.

 

Cản trở việc thực hiện các nghĩa vụ do cơ quan có thẩm quyền quy định.

 

Làm suy hại đáng kể lợi ích của Trips.com.vn hoặc bên thứ ba

 

9.2            Bổ sung hoặc sửa chữa (Tùy từng trường hợp, bạn có thể sẽ phải đưa ra các giải thích phù hợp)

 

9.3            Yêu cầu ngừng thu thập, xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn

 

Nếu bạn cho rằng chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn một cách bất hợp pháp, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn.

 

Nếu thông tin cá nhân của bạn đang có bàn cãi về tính chính xác, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, điều này sẽ không được áp dụng khi chúng tôi cần thông tin để vận hành công việc kinh doanh, hoặc khi bạn đồng ý cho chúng tôi tiếp tục xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn bằng văn bản (và lưu ý đến tranh chấp về tính chính xác của thông tin cá nhân).

 

Khi mục đích thu thập thông tin cá nhân của Trips.com.vn chấm dứt (đã đạt được hoặc không còn tồn tại, chẳng hạn như tại địa điểm mà bạn muốn chấm dứt tư cách thành viên) hoặc hết thời hạn, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc ngừng xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, điều này sẽ không được áp dụng khi chúng tôi cần thông tin cho việc vận hành công việc kinh doanh (chẳng hạn như trong thời gian lưu giữ theo luật định hoặc chưa hoàn thành việc xử lý tài khoản, v.v.), hoặc khi bạn đồng ý bằng văn bản cho chúng tôi tiếp tục xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

 

9.4            Yêu cầu ngừng sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích marketing

 

Khi chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để marketing bất kỳ sản phẩm nào đến bạn (ví dụ: bằng cách gửi email thông tin về sản phẩm), bạn có thể từ chối hoạt động marketing này.

 

 

9.5            Quyền đối với tính khả chuyển của thông tin cá nhân

 

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn ở định dạng điện tử có cấu trúc, có thể đọc được bằng máy, được sử dụng phổ biến hoặc chuyển thông tin đó cho bên thứ ba trong phạm vi khả thi về mặt kỹ thuật.

 

9.6            Cách thực hiện quyền

 

Bạn có thể đăng nhập để truy cập, bổ sung, sửa đổi thông tin cá nhân của mình hoặc có thể liên hệ với hộp thư dịch vụ khách hàng của Trips.com.vn tại địa chỉ service@Trips.com.vn.com để thực hiện các quyền nêu trên. Bạn cũng có thể gửi khiếu nại về tranh chấp liên quan đến thông tin cá nhân của mình đến cơ quan có thẩm quyền tại nơi mà Trips.com.vn đặt trụ sở.

 

Chính sách Cookie

 

Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin cá nhân của khách truy cập trang web và người dùng ứng dụng. Vui lòng tham khảo Chính sách Cookie để biết chính sách bảo mật về cookie.

  

Thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên

 

Trường hợp bạn là người chưa phải là người trưởng thành theo luật pháp của nơi cư trú, vui lòng yêu cầu người giám hộ đọc và chấp nhận Chính sách này, và người giám hộ nên đồng ý đăng ký bạn làm thành viên của chúng tôi hoặc gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi.

 

Nếu dữ liệu bạn điền có chứa thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên khi đặt hàng, bạn nên cam đoan và đảm bảo rằng người giám hộ của trẻ đồng ý với việc bạn cung cấp dữ liệu đó cho chúng tôi.

 

Thay đổi chính sách này 

Trips.com.vn có thể cập nhật Chính sách này trong tương lai. Bạn nên chú ý đến phiên bản mới nhất của Chính sách này. Trong trường hợp có bản cập nhật, chúng tôi sẽ chủ động thông báo cho bạn theo cách thích hợp (chẳng hạn như gửi email, thông báo rung, thông báo trên ứng dụng, v.v.).

 

Trường hợp bạn không chấp nhận các chính sách đã được cập nhật của chúng tôi đối với việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại cs@Trips.com.vn